• AP-Szintézis : (Articulative Phrase Synthesis) "Az egyes akusztikus hangszerek megszólaltatásának modellezésével és tárolásával, ez a technológia messze túlmutat az eddigi ""hangszín"" létrehozáson és képes egy adott hangszer viselkedésének legapróbb részletekig történő visszaadására.Ez igazán különleges modellek kiválasztását is lehetővé teszi.Például egy hegedű előadás technikát alkalmazhat egy analóg szólószintetizátor hangszínre.Ezek a hangszínek processzálhatók a COSM segitségével vagy együtt használhatók egy VariPhrase hangszínnel egy új hang létrehozásához, ami nem korlátozódik egy létező hangszer hangzásának szimulálására. "

 • 80/20 Bronze: A vörösréz és az ón aránya a húr fonatának bronz-ötvözetében.

 • Active Expression: Az EXPRESS funkciót használva DUAL Patch esetén, egy Aktív Expression effektet alkalmazhat, ami a két hang kombinálását jelenti.Amikor a hangerő alacsony, csak az UPPER hang hallható, majd a hangerő növelésével a LOWER hang hozzáadódik az UPPER hanghoz.

 • Adóegység: Kétféle adóegység létezik, kézi adó illetve zsebadó, feladatuk a rádiójelek eljuttatása a vevőegységhez.

 • AF-AD (Adaptive Focus Method AD): Ennek a módszernek a lényege, hogy két, csupán a bemeneti szintjében eltérő jel, automatikus belső szabályozásra kerül, hogy a zajszint minél alacsonyabb legyen. Az AD, az analóg jel digitális jellé történő alakításának folyamatára utal, ennek az átalakításnak a minősége a használt bitek számától függ. Minél több bites az átalakító, annál kisebb lesz az átalakítás során a minőségromlás. A BR-8 20 bites AD átalakítóval rendelkezik, de az AF-AD átalakítás során, a 24 bitesnek megfelelő AD processzálást hajtja végre.

 • Aftertouch: Egy (MIDI) vezérlő üzenet-típus, amely a billentyű teljes lenyomását követő erősebb utánnyomáskor generálódik. (Channel Aftertouch: minden MIDI csatornán - vagy Part-on - azonos Aftertouch érték kerül továbbításra. Fejlettebb változata a Polyphonic Aftertouch, amely lehetővé teszi egyidejűleg több különböző Aftertouch érték továbbítását.)

 • AIFF : (Audio Interchange File Format) Macintosh audió állomány formátum. Monó vagy sztereó lehet, legfeljebb 48 kHz-es mintavételezési frekvenciával. Az .AIFF formátumú fájlok Quick Time multimédia lejátszó kompatibilisek.

 • Algoritmus: Egy feladat elvégzésére létrehozott eljárások sorozata. Számítógépes alkalmazások esetén, az eljárások a felhasználó számára egy program részkomponenseit jelenthetik. A zenei világban a hangon végzett effekt műveletek egymás utáni végrehajtását jelentik. (pl. egy Reverb algoritmus tartalmazhat egy közvetlen hangot, egy rövid késleltetésű hangot és egy hosszan elnyúló utózengést. Ezek arányát lehet állítani és később visszahívhatóan tárolni, mint egy algoritmust.)

 • Alpha Dial: Egy végállás nélküli forgatógomb, amellyel paraméterek beállítása végezhető el.

 • Amount: Magyarul mennyiség, többnyire arra utal, hogy a moduláció milyen mértékben legyen hatással a célparaméterre.

 • Amplitúdó: A hangfrekvenciás jel nagysága. Általános értelemben a rezgés csúcsainak egymástól való távolsága. Audió jel esetén hangerő szinonimájaként is értelmezik.

 • Analóg: Az analóg jelek a természetben előforduló hangok elektromos átalakításakor és rögzítésekor jönnek létre, mégpedig a - rögzítő készüléktől függő - legkisebb és legnagyobb feszültség érték közti tartományban. A jel nagysága folyamatosan követi a hangnyomás értékét és bármilyen szintet felvehet a szélső értékek közt. Egy analóg szintetizátor esetében a hangot előállító generátorok paramétereit folyamatosan változó jelekkel vezéreljük. Így a hangmagasság, a szűrőparaméterek, a hangszín sőt a hang le- és felfutását kialakító burkológörbe is folyamatosan változó jelek eredménye. Az analóg jel alternatívája a digitális, ahol csak 0 és max. értéket vehet fel a vezérlő és rögzített jel is.

 • Analóg-digitális (A/D) konverter: Egy olyan berendezés, amely egy analóg hangforrás (például: mikrofon) jeleit alakítja digitális információvá, amely eltárolásra vagy felhasználásra kerülhet egy mintavevőben, digitális jel-feldolgozóban vagy egy digitális rögzítő berendezésben.

 • Antifeedback Processor : (Gerjedésgátló) A gerjedésgátló processzorok arra szolgálnak, hogy az élő koncertek, vagy előadások hangosításakor megakadályozzák a hangszóróból kijövő hang mikrofonba való visszakerülésekor fellépő gerjedést (sípoló hang). Ezt a feladatot általában egy nagyon kis sávszélességű szűrővel (úgynevezett lyukszűrővel) oldják meg, amelyek az adott mikrofontól, hangfaltól, ezek távolságától, a teremakusztikától, stb. függő gerjedés-veszélyes frekvencián működik. A kis sávszélesség miatt a hangzást csak igen kis mértékben vagy egyáltalán nem befolyásolja (ellentétben a grafikus EQ-k használata esetén hallható hangszínváltozással).

 • ARE (Acoustic Resonance Enhancement): A Yamaha szabadalma, egy olyan folyamatot jelent, amivel a gitár faanyagát mesterségesen öregítik folyamatos hőmérséklet, páratartalom és légnyomás változtatással, így olyan lesz a hangszer, mintha már több éve használva lett volna.

 • Arpeggiator: A szintetizátoron több lenyomva tartott billentyűt, hangonként (felbontott akkordként) megszólaltató automata egység. (A Roland legújabb hangszerei esetében már különböző stílusú ritmikával is lejátszhatók a bontások.)

 • Arranger : Különböző stílusú kíséreteket létrehozó hangszer, állítható tempóval, hangszínekkel és variációkkal.

 • Attack: A burkológörbe v. envelope egyik paramétere. Azt definiálja, hogy a burkológörbe a kezdõpontról mennyi idõ alatt érje el a maximumát. Az attack fázis akkor kezdõdik, miután a burkológörbe megkapja a trigger jelet, pl. ha lenyomsz egy billentyût a billentyûzeten.

 • Attenuator: Az attenuate valamely erő csökkentésére utal. Az attenuator olyan eszköz ami csökkenti valaminek az értékét, általában egy jel amplitúdóját.

 • Balance: A sztereo jel elhelyezkedésének beállítása a sztereo kimenő jelben.

 • Ball End: A húrvég hurokszerűen egy golyóra vagy hengerre van tekerve (akusztikus- és elektromos gitároknál, mandolin, bendzsó).

 • Band Pass Filter: Az ilyen karakterisztikájú szűrő csak azokat a frekvenciákat engedi át, amelyek a cutoff frekvenciája környezetében helyezkednek el. A cutoff frekvencia alatti és feletti frekvenciák tompítva lesznek, egy bizonyos tartományon kívül pedig egyenesen kitörli a frekvenciákat.

 • Bank: "Hangszínek egy adott csoportjának gyűjtőhelye.Azonos jellegű elemek halmaza, pl. szűrő bank (szűrők olyan készlete, amelynek elemei együttesen szolgálnak a jel feldolgozására).Billentés-érzékeny hangszer (dinamikus billentyűzet) Egy billentyűs hangszer legalább két leütés-érzékelővel felszerelve. Ezek egymástól kis távolságban vannak elhelyezve, így a két érintkező zárási időkülönbsége ad egy dinamika információt. Az ilyen hangszer a billentés erősségének vagy utánnyomásának megfelelően a képes megváltoztatni a megszólaló hangot. A hangmodulok többsége értelmezni tudja az ilyen dinamika információt. "

 • Bit: A digitális információ lehető legkisebb alkotóeleme, számszerűen 1 vagy 0 lehet. A digitális hang legkisebb egységét ún. word-ök (bitsorozatok) alkotják, amelyek általában 12 vagy 16 bit hosszúságúak (ezt hívjuk felbontásnak). A felbontáshoz hozzáadott minden egyes bit elméletileg +6 dB-es javulást eredményez a jel/zaj viszony terén.

 • BPM : (Beats Per Minute) Jelentése ütem per perc. A tempó hétköznapi mértéke.

 • Bronze Wound: "A húr fonata egy vörösréz-ón ötvözetből (bronz) készül, ami egy kiegyensúlyozott hangzást eredményez ragyogó mélyekkel és felharmonikusokban gazdag magasokkal. "

 • Buffer: A számítógép memóriájának azon területe, ahol adatok ideiglenes tárolása történik.

 • bund: Az érintők (vagy bundok) a fogólapba ékelt kis fém pálcikák. Amikor a gitáron lefogunk egy hangot, a rezgő húr a húrláb és a lefogott érintő közötti szakasza fogja a hangot produkálni. Mivel a frekvencia, azaz a hangmagasság fordítottan arányos a rezgő húr hosszával, a nyakon lefelé haladva egyre magasabb hangokat kapunk. A játszhatóság szempontjából fontos az érintők mérete is. Ezek lehetnek: - keskeny (small) - közepes (medium) - vastag (jumbo) A keskeny bundok előnye, hogy a húrok fogólapra való nyomására nem kell különösebben ügyelni, mert a húrok a fogólapon fekszenek. A Jumbó érintők kedveznek a modern játéktechnikáknak mint pl tapping, hammer on, pull of, legato, mivel játék közben az ujjak nem érintik a fogólapot. A jumbo bundoknál az előbb említett előny ugynakkor hátrányt is jelenthet, mivel a húrok túl erős lenyomása intonációs problémát okozhat. Ide sorolhatjuk a kivájt (scalloped) fogólapot, mely a játék során szinte egy szitárszerű érzést okoz. Legismertebb felhasználók: Ritchie Blackmore, Yngwie J. Malmsteen, Uli Jon Roth, Axel Rudi Pell. Hátrány: a túl vékony húrok, ill. a túl erős szorítás intonációs problémákhoz vezethet A leggyakrabban használt anyag a nikkelezüst, azaz réz és nikkel ötvözete. Ennél keményebb fémeket is szoktak használni például rozsdamentes acélt, melyeknek előnye a tartósság, de a beültetés művelete jóval nehezebb, és anyaguk keménységénél fogva a húrokat is jobban koptatják.

 • Byte: Egy 8 bitből álló bitsorozat, a MIDI kapcsolatokban használt parancsok 148 bitből állnak, mivel tartalmaznak egy nyitó (Start) és egy záró (Stop) byte-ot és közöttük több byte-ot az információ hordozására.

 • Carbon húrok: "A nylon-polimer továbbfejlesztése nagyobb keménységgel és stabilabb rezgési tulajdonságokkal rendelkezik. Felharmonikusokban gazdag, fényes hangzást eredményez. "

 • Cardioid: Egy olyan irányított mikrofon, melynek karakterisztikája szív alakú, szűk mintájú, és szinte csak a mikrofon előtti hangokra érzékeny. Nagyon hasznos dobok felvételéhez.

 • CD-ROM : (Compact Disc - Read Only Memory) Egy olyan formája a hagyományos CD-nek, amely számítógépes formátumban képes tárolni az adatokat. Sok program, hangkönyvtár és grafikai gyűjtemény kerül forgalmazásra CD-ROM-on mivel minden egyes CD kb. 650 MB adatot képes tárolni, és manapság az előállítási költség megközelíti egy floppy lemez árát (ami csak kb. 1,4 MB adatot képes tárolni)

 • Cent: A félhang század része. Egysége a hangmagasság.

 • Chain Play: A Chain Play funkció segítségével a floppy lemezen rögzített MIDI file dalok a felhasználó által meghatározható sorrendben - egymás után automatikusan - játszhatók le.

 • Chord Intelligence: Komplett akkordot szólaltat meg egyetlen billentyű lenyomására.

 • Chord Sequencer: A funkció segítségével akkordmeneteket rögzíthetünk és tetszés szerint indíthatjuk azokat, miközben a dallamot vagy a szólamot két kézzel játszhatjuk.

 • Chorus: A jelfeldolgozás, effektezés egy típusa. Chorus effekt esetén a jel - egy időben eltolt vagy elhangolt - másolata összekeverésre kerül az eredeti jellel. A keverés megváltoztatja a felhangok arányát és fázis viszonyait és így egy vastagabb, mozgalmasabb hangzást hoz létre. A legegyszerűbb módszer egy szintetizátor két oszcillátorának enyhe elhangolása egymáshoz képest, ezzel lassú hullámzást létrehozva a kettő között.

 • Clipping: A clipping egyfajta torzítást jelent, ami akkor keletkezik, mikor a jel túllépi a megengedett értéket. Az ilyen jel clip utáni alakja abszolút a rendszer függvénye, mégpedig azé, ahol ez bekövetkezik. Az analóg tartományban ez úgy realizálódik, hogy a jel limitálva, vagyis korlátozva lesz a maximum szintnél. A digitális tartományban ez egyenértékű a numerikus túlcsordulással, ezért a kimenő jel az eredeti jel maximum feletti részének negáltja lesz.

 • Clock: Számtalan, időzítést vezérlő berendezés gyűjtőfogalma vagy az általuk kibocsátott periodikus, ütemszerű jel neve. A sequencer-ek belső órajele (Internal Clock) mindig egy bizonyos számú impulzus negyedhangonkénti számát jelenti (PPQ), és ez a beállítás azon faktorok egyik legfontosabbja, amely meghatározza milyen pontossággal képes a sequencer információkat rögzíteni. Az aktuális órajelet általában az ütem per perc értéknek megfelelően határozzuk meg.

 • Control Change (CC): A hangmodulok megszólaltatását szabályozó üzenetek közé tartoznak a Control Change parancsok. Ezen üzenetek vezérlő paraméterek. Az üzenet első karaktere határozza meg az üzenet funkcióját: például CC1 a moduláció, CC7 a hangerő, CC10 a panoráma, CC11 az Expression, CC64 a Hold; míg a további adatok a vezérlés paraméterét adják pl.: CC7-24 a 24/128 értékű hangerőt jelenti.

 • Control Voltage: Az analóg szintetizátorokban vezérlõ feszültséget használtak a hang paramétereinek irányítására, így pl. a hang magasságának, a filter cutoff frekvenciájának stb szabályzására. Ahhoz pl. hogy egy tremolo effektet kapj, egy LFO modul kimeneti jelét kell egy erõsítõ modul CV bemenetére kapcsolnod, amely a mindenkori feszültség mértékének megfelelõen fogja szabályozni a rajta átmenõ jel hangerejét.

 • COSM : (Composite Object Sound Modeling) Köztudott, hogy amikor egy hangszer megszólal, a hang számos tárgy és eszköz közvetítésével jut el az emberi fülhöz. A Roland által kifejlesztett COSM jelfeldolgozási módszer lehetővé teszi a valóság élethű reprodukálását elektronikus úton, így mind a már létező hangzások tökéletes lemásolására, mind pedig eddig még soha nem hallott hangok előállítására alkalmas.A COSM eljárás alkalmazásának segítségével például a DB-500 (digitális basszusgitár erősítő) mindhárom ismert hangkarakterisztikát képes szimulálni: tranzisztoros (Solid State), csöves Tube, és túlvezérelt csöves (Tube Drive). Az említett három erősítő típus hangzásának szimulálása nem pusztán statikus beállítások eredménye (pl. hagyományos EQ), hanem a jellegzetes hangkarakterisztika a bejövő jel erősségének figyelembe vételével - dinamikus módon - alakul ki (pl. más-más jelszintekhez más-más EQ beállítás tartozik). A COSM hangsugárzó szimuláció a Roland digitális monitorai esetében használatos: referencia monitorként szolgál a Roland COSM alapú hangsugárzó szimulációs technológiájához, amelynek segítségével a VS vagy VM széria algoritmusait használva szimulálhatjuk a legkülönbözőbb hangsugárzókat, kezdve a zsebrádiótól, a jól ismert "fehér hangszórós" közeltéri monitoron át egészen a High-end stúdiómonitorokig.

 • Crossfade: Az egyik hang másikba történő fokozatos fade- elése. Ez úgy történik, hogy az egyik hang hangereje fokozatosan csökken, a másiké viszont ezzel arányosan nõ.

 • Crossover: Főképpen hangosítási rendszerekben használatos eszköz, a bejövõ jelet frekvenciatartományokra bontja, így a hangszóró tölcsérek a hozzájuk tartozó frekvencia részt kapják (pl. a magas sugárzók csak a magasakat stb).

 • Csatorna: Egy elektromos jel útvonala. Analóg audió (pl. tipikusan hangkeverő) esetén minden csatorna külön kábelezett alkatrészekből áll. A digitális audió terén a csatornák közös áramkörökön futhatnak és logikai műveletek segítéségével kerülnek elválasztásra.A MIDI szabvány 16 önálló csatornát definiál, amelyek nem audió jeleket jelentenek, hanem digitális vezérlő üzeneteket egy szintetizátor és egy másik MIDI kompatibilis hangszer között. A parancsok fejrészében található, hogy kinek szól. Két féle üzemmódja van: mono-mód > minden csatornán levő berendezés számára azonos az üzenet; poly-mód > csak egy csatorna részére szól a parancs.

 • Csíptetős hangszermikrofon: Egy nagyszerű megoldás a nagyobb hangerejű fúvóshangszerek, valamint az ütőshangszerek mikrofonozására. A gégecsőnek és a csíptetőnek köszönhetően biztosan rögzíthető és pozicionálható.

 • Csíptetős mikrofon: A kis méretnek köszönhetően majdnem láthatatlan mikrofonok magas minőségben adják vissza a hangokat. Elsősorban beszédre és énekre ajánlott.

 • D-Beam* Infravörös vezérlő: "Az egyik legújszerűbb szolgáltatás az infravörös (D-Beam) kontroller. Ez a kontroller lehetővé teszi effektek és hangok vezérlését kéz- illetve testmozdulatok révén, láthatatlan infravörös sugárnyaláb segítségével. A D-Beam kontroller segítségével lehetséges továbbá a tempó vezérlése is, a kéz emelésével, vagy a készülékhez való közelítéssel. A szűrő levágási frekvencia és rezonancia szintén vezérelhető a D-Beam segítségével. Az Ad Lib funkció révén a D-Beam kontroller 21 féle adott hangskála valamelyikén való improvizációs játékot tesz lehetővé. Ráadásul az infravörös kontroller használata révén az előadás számottevő vizuális élményt is nyújt a hallgatóság számára. A D-Beam vezérlő információi MIDI segítségével is továbbíthatók. *A D-Beam kontroller az Interactive Light, Inc. szabadalma. "

 • Dallamhúrok: diszkant-húrok régi megnevezése

 • DAT: Rövidítés, amely a "Digital Audio Tape" szavak kezdőbetűiből áll és egy mágneses szalagot tartalmazó és csak digitális jelek rögzítésére szolgáló kazetta-típust jelöl. A köznyelvben így hívjuk még azt a rögzítő egységet is, amely ezt a kazettát használja.

 • Daughter-board: Egy kis csatlakozóval felszerelt nyomtatott áramkör (panel), amelyet egy nagyobbra (Motherboard) való illesztésre fejlesztettek ki, hogy ezáltal az új képességekkel, funkciókkal ruházzák fel a befogadó készüléket. Tipikus alkalmazása: hangmodul, effekt bővítő modul funkció.

 • dB : (decibel) Egy elektromos jel teljesítményének a viszonyítási alaphoz képesti logaritmikusan kifejezett aránya.

 • dB/oktáv: Ebben az egységben szokás megadni tipikusan egy szûrõnek a meredekségét. Jelentése az, hogy a szûrõ karakterisztikájában a frekvencia változásával milyen arányban osztódik le a jel. Pl. egy 24dB/oktávos aluláteresztõ szûrõ esetén a bejövõ frekvencia amplitúdója 24 dB-el lesz kisebb a cutoff frekvencián felül egy oktávnyira, 48 dB-el lesz kisebb két oktávnyira, stb.

 • Delay : Nyers fordításban késleltetést jelent, magyarul általában visszhangnak mondjuk. Az eredeti jelet lemásolva időben késleltetve hozzá adja a jelhez. Ha ezt egyszer teszi meg, akkor az a slap, ha többször ismétli akkor echo. Az ismétlés idejét pedáltól függően általában 300-3000ms-ig lehet szabályozni, az ismétlés gyakoriságát pedig a feedback potméterrel. Minél hosszabb időre van állitva a késleltetés annál inkább space, akarom mondani tér vagy űr jellegű hangzás lesz az eredmény. A delay feltalálója Les Paul volt, aki még szalagos magnókat használt ennek eléréséhez, az idő előre haladtával megjelentek az analóg pedálok, melyek a BBD kapcsolást használták, azaz kondenzátorokkal tárolták az eredeti jelet, majd megjelentek a digitális rack-ek, melyben már RAM(memória) volt és a csodálatos japán mérnökök 1983-ban sikeresen begyömöszölték a rack-nyi alkatrészt egy pedálba (Boss DD-2). Ha nem lenne delay bizonyos zenei stílusok meg se születtek volna, mint például a dub, vagy a poszt-rock.

 • Depth: Mennyiség, többnyire arra utal, hogy a moduláció milyen mértékben legyen hatással a célparaméterre.

 • Digitál-analóg (D/A) konverter: Egy olyan berendezés, amely egy digitális audió berendezésből származó mintaszeleteket keverőbe vagy erősítőbe küldhető elektromos impulzusokká alakítja át. Minden digitális szintetizátor, sampler vagy effektprocesszor tartalmaz D/A konvertereket.

 • Digitális: Számítógépes, lineáris típusú algoritmikus műveletek felhasználása. A digitális zenei berendezések mikroprocesszorok segítségével tárolják, hívják elő és manipulálják a hanggal kapcsolatos információkat számok formájában és finom lépésekre bontják a folyamatos értékváltozásokat (mint amplitudó és hangmagasság).

 • Dinamika tartomány: Az a tartomány, amit hangszer által kiadni képes leghalkabban és leghangosabban lejátszható hang határol.

 • Dinamikus mikrofon: "A dinamikus mikrofon részei: a membrán, a tekercs és a mágnes. A tekercs a membrán hátuljára van rögzítve. Ahogy a membrán és a tekercs együtt mozog, a hangoknak megfelelő elektromos jel jön létre a mágneses indukciónak köszönhetően. A dinamikus mikrofonok alapvetően igen egyszerű szerkezetek, ennek megfelelően masszívak és viszonylag olcsóak. Nagy hangerő mellett is működnek és kevésbé érzékenyek a hőmérséklet változásokra vagy a nedvességre. "

 • Diversity Vevő: Az úgynevezett “diversity” vevők két független antennával rendelkeznek, hogy folyamatosan biztosítsák a zavartalan vételt. Ha a vezeték nélküli jel romlik vagy zajos lenne az egyik antennán, akkor a másik átveszi a feladatot, így nem lesznek kimaradások és recsegések. Az összes Shure vezeték nélküli termék diverzitásos, amivel kiemelkednek a nem diverzitásos rendszerek közül.

 • DSP : (Digital Signal Processing = digitális jelfeldolgozás) Nyersen fogalmazva, az összes hangváltoztatás, amely egy digitális audió berendezésben megy végbe. Azok a változások, amelyek nem csak bizonyos hullámforma részek másolásából vagy ismétléséből állnak mind egy DSP-n keresztül jönnek létre. Egy digitális zengető tipikusan egy DSP berendezés.

 • Dual-core technológia V-Synth Gt: "A dual-core technológiát használó hanggenerátor egyszerre dupla annyi hangszín vezérlését teszi lehetővé.Két hang (Upper és Lower) kombinálható, lehetővé téve, hogy a VariPhrase vagy COSM által létrehozott hangszíneket együtt használja a Vocal Designer-el vagy az új AP-Szintézissel. "

 • Dump: Általában nagy mennyiségű folyamatos és összefüggő adat átküldésére szokták ezt a kifejezést használni. Pl. ha egy szintetizátor elküldi egy vagy több hangszínét egy másik szintetizátor v. számítógép részére, azt Dump-nek szokták nevezni.

 • Echo: Visszhang. Egy hang diszkrét ismétlődése, ellentétben a zengetéssel, ami szorosan helyezett ismétlődések sorozata s így egy elmosott térhatást kelt.

 • ECOS : (Efficiency Control Operation System) Az ECOS a Roland kutatásainak eredménye, egy olyan technológia, amely áttörést jelent a teljesítményerősítők piacán. Az ECOS technológia lényege, hogy egy intelligens áramkör folyamatosan ellenőrzi a jelszintet és az erősítő működését ennek megfelelően szabályozza. Ezen technológia alkalmazásával az erősítők teljesítményfelvétele felére, a hőkibocsátásuk pedig harmadára csökken. A kisebb hőkibocsátás lehetővé teszi, hogy a drága és nehéz hűtő egységek jóval kisebbek, az erősítő pedig olcsóbb és könnyebb legyen ezáltal. A megoldás lényege az, hogy az erősítőben egy másodlagos tápegységet is alkalmaznak, melyet egy igen gyors vezérlő áramkör akkor aktivál, amikor hirtelen megnő az erősítő teljesítményfelvétele a hirtelen felfutású, magas szintű bemeneti jel miatt. Azáltal, hogy az erősítő mindig csak az adott körülményekhez szükséges mennyiségű energiát használ fel, jóval kisebb lesz a teljesítményfelvétel és jóval kevesebb energia alakul hővé.

 • Effekt: Hanghatás. Bármely digitális jelfeldolgozási forma: zengetés, Delay, kórus, stb.

 • Egyéni monitorozás: Általában nagyobb zenekaroknál fordul elő, hogy egyes előadók a saját ízlésüknek megfelelő kevert monitorjelet szeretnének kapni. Például saját magát jobban akarja hallani, mint a zenekar többi tagját. Vezetékes monitorozással ez természetesen egyszerű, vezeték nélküli rendszereknél azonban minden zenésznek külön adó és vevőegység kell.Ha a zenészeknek elég a monó monitormix, az adóegységek számát felezhetjük. Egy sztereó adóegységről kaphatja az énekes és a gitáros is a saját monó kevert monitorjelét. Bal oldal az énekesé, jobb oldal a gitárosé. A MixMode funkcióval a zsebvevőn az énekes és a gitáros is állíthatja a balanszot a két jel között, így mindenki a saját jelét tudja kapni.

 • Envelope: Az envelope-ot arra használják, hogy egy hangot alakító komponenst vezéreljen egy adott idõkereten belül, hogy ez alatt a hangra valamiféle változást gyakoroljon. Például egy envelope szabályoz egy vezérelhetõ erõsítõt, mely a rajta átfolyó jel hangerejét idõben szabályozza, így pl. egy hang folyamatosan felerõsödhet, elhalkulhat. Az envelop egy trigger jel hatására indul el, többnyire egy fix trigger hatására, pl. egy billentyû lenyomására. A klasszikus envelope négy függetlenül állítható fázissal rendelkezik: Attack, Decay, Sustain, Release (magyarul felfutás, lecsengés, kitartás, elengedés). Az Attack, a Decay és a Release idõ vagy meredekségi értékek, a sustain pedig egy szintet jelent. Mihelyt az envelope triggert kap, a burkológörbe keresztülhalad az Attack és Decay fázisokon amígnem eléri a Sustain szintet, ahol addig marad, míg a trigger jel meg nem szûnik. Az envelope ezitán elkezdi a Release fázist, míg el nem éri a minimum értéket.

 • EQ: Kiegyenlítő szűrő. A hallható frekvenciasávot sávokra osztják fel, ezeket a sávokat az EQ szűrői emelik vagy vágják, ezzel a frekvenciasáv egyes részei hangsúlyozhatók vagy tompíthatók. Ez az eszköz, mely lehetõvé teszi kiválasztott frekvenciák erõsítését v. attenuálását az audio spektrumban. Az equalizerek általában több sávon képesek ezt tenni, hogy a zenésznek precíz kontrollja lehessen a hangszínen. A szó 'kiegyenlítõ'-t jelent, és az eredetéhez kapcsolódik: a régi audio eszközök (mikrofonok) hibáit így próbálták kiegyensúlyozni, hogy jobban hasonlítson a felvett hang az eredetihez. A modern zenében a szintetizátorok és a samplerek megjelenésével azonban elvesztette eredeti értelmét, hiszen ezeken a gépeken nincs mihez képest kiegyensúlyozni bármit is.

 • EZ Routing : (Easy Routing) Az EZ Routing funkció segítségével a beépített keverőegység (VS HDR) segítséget ad az alapvető felvételkészítési és keverési lépések során a berendezés egyszerű beállításához, kezeléséhez.

 • F.V.T.S. - free vibration top system: Speciális húrok klasszikus gitárra, hosszabb felső résszel.

 • Fade: Elhalványulás, elhomályosulás. A zeneiparban valaminek a fokozatos változását jelenti minimumról maximumra, vagy fordítva.

 • Fade In: A zenében a fade in egy hang fokozatos felhangosodása általában nulláról valamilyen szintre.

 • Fade Out: A zenében a fade in egy hang fokozatos elhalkulása valamilyen szintrõl nullára.

 • FDD : (Floppy Disk Drive) Lemezmeghajtó egység, amelybe elhelyezhető a dalok, stílusok és egyéb zenei beállítások tárolására alkalmas 3,5"-os merevlemez (floppy lemez).

 • Feedback: Visszacsatolás. Eljárás, amelynek során valamely jelalakító egység kimenetét visszakötik a bemenetére.

 • Fejmikrofon: Masszív, kényelmes, egyszerűen pozicionálható mikrofonok, melyek bármilyen mozgás közben képesek visszaadni az előadó hangját.

 • Felengedési velocity: Az a sebesség, amellyel egy billentyű visszakerül nyugalmi állapotába a lenyomott állapotból és az a típusú MIDI adat, amely e sebesség ábrázolására használatos. A felengedési velocity ritka, de azért néhány hangszeren megtalálható. Általában egy (vagy több) burkológörbe felengedés szegmensének befolyásolására alkalmazzák.

 • FFP technológia: "A hagyományos erősítők a bemeneti jel legdinamikusabb részleteinél - normál esetben - torzítani kezdenek, mivel az erősítő valamely pontján pillanatnyi ""teljesítmény-hiány"" lép fel. A hagyományos erősítőket ezért egyrészt túlméretezik, hogy a dinamikus részeknél se lépjen fel ez a ""teljesítmény-hiány"", másrészt különféle áramkörök alkalmazásának segítségével a dinamikus részeket egyszerűen leszabályozzák.Az FFP technológia alkalmazásának lényege, hogy az ilyen torzítás-gyanús pillanatokban egy áramkör a bejövő jelek egy részét nem azonnal küldi az erősítőre, hanem kis késéssel - a jeldömping megszűnése után. (A köztes időben ezek a jelrészletek egy memória egységben tárolódnak.) Az ilyen kis késést az emberi fül gyakorlatilag nem érzékeli, ennek megfelelően az erősítő úgy szól, mintha a teljes jelcsomag együtt szólalna meg.Összefoglalva az FFP alkalmazása segítségével a kimenő hang jóval hangosabban szól az erősítő specifikációjában megadott értéknél (a DB-500 esetében ez az érték 160W). "

 • File: A számítástechnikában az egy adattömböt alkotó adatállomány neve a mágneslemezen.

 • Filter: A filter, vagy szûrõ egy olyan elem, ami a jelben szereplõ frekvenciákat saját karakterisztikájának megfelelõen átengedi, tompítja, esetleg erõsíti. A filter legfontosabb paramétere a cutoff frekvencia. A filtereknek általánosságban 4 fajtája van karakterisztikájuk szerint. Ezek: a lowpass, highpass, bandbass és notch. A legáltalánosabb filter típus a lowpass filter, vagyis az aluláteresztõ szûrõ.

 • Flat Wound: "Flat Wound a húr magjának lapos (ill. csiszolt) huzallal körbefont változata. Az eredmény egy sima húrfelület, ami jelentősen leredukálja a húrok zaját, valamint a húrok kevésbé lesznek érzékenyek a koszosodásra ill. a rozsdásodásra. "

 • Flitter-fonat: A húr végének tekercselése ill. keresztfonata.

 • Földhurok: Olyan búgás, melyet az eszközök közti földvezetéken átfolyó áram okoz. Ennek oka hogy a két gép más potenciálú földre lett kötve.

 • Frame: Az SMPTE időzítés alapegysége, amely egy filmkockának vagy videóképnek felel meg. A használt formátumtól függően, a SMPTE időzítést 24,25, 30 vagy 29,95 frame per perc-ben lehet definiálni.

 • Frekvencia: A frekvencia a periódusidő reciproka. Mértékegysége a Hertz, (Hz) mely az 1/s megfelelője.

 • Frekvencia átvitel: A frekvenciaátvitel mutatja meg a mikrofon érzékenységét vagy kimeneti jelét különböző frekvenciatartományokban. Alapvetően két típus létezik: Lineáris frekvencia átvitel, Non-lineáris frekvencia átvitel

 • Frekvencia tartomány: A jelek vizsgálatának egyfajta szemléltetése illetve értelmezése, melyben a jelben szereplõ spektrumvonalak amplitúdóit tüntetjük fel egy adott idõpillanatban. Ábrázolás esetén a spektrumvonalak amplitúdója szerepel a koordinátarendszer egyik tengelyén, a frekvencia a másikon. Ez a módszer árul el a legtöbbet a hangképrõl, sõt, az emberi fül mûködése is ehhez a szemlélethez áll a legközelebb. Pl. ha a spektrumban csak a páratlan számú helyeken látunk spektrumvonalat, akkor tudjuk hogy a hang 'lebegni' fog, a legalsó spektrumvonal (más néven a fundamentál v. alaphang) pedig elárulja, milyen hangmagasságúnak fogjuk hallani az adott hangot.

 • fullcsöves: A fullcsöves azt jelenti, hogy az erősítő nem tartalmaz elektroncsőn kívül másféle aktív elemet, mint tranzisztort, integrált áramkört.

 • Fundamentál: A legkisebb sorszámú harmonikust nevezzük így. Magyar elnevezése szerint ez az alapharmonikus, és a hangot mindig ennek a frekvenciájával megegyező hangmagasságúnak halljuk.

 • Fülhallgató: Kisméretű, Hi-Fi sztereó „fülmonitor“.

 • Fülmonitor: A szokványos monitorozás nagyméretű színpadi monitorhangfalakkal történik. A fülmonitor ezzel szemben sokkal precízebben adja vissza a hangokat.Tisztább keverést hallgathatunk alacsonyabb hangerőn, Hi-Fi hangminőségben, külső hangok minimális beszűrődésével. A közönség is jobban élvezheti az előadást, hiszen a nagy monitorhangfalak nem okoznak gerjedést.A színpadi monitorhangfalak csak egy meghatározott területen szólnak jól. A fülmonitorral bárhová állhatunk a színpadon.Egy teljes fülmonitor rendszer elfér egy kis táskában, amit bárhová elvihetünk. Ne felejtsük el, hogy a színpadi monitorok nemcsak hangosak, hanem nehezek is! A fülmonitor kétféle lehet: vezetékes és vezeték nélküli.

 • Fűrészfog hullámforma: A fûrészfog jel idõtartományban úgy néz ki, hogy elindul minimum értékrõl, majd a periódusideje alatt folyamatosan és egyenletesen eljut a maximumig, ahol ideális esetben azonnal (delta T=0) minimumra zuhan, ahol a ciklus újból kezdõdik. Spektruma rendkívül egyszerû: mind páros mind páratlan számú harmonikusokban gazdag, melyek a fundamentáltól eltávolodva is igen jelentõs amplitúdóval rendelkeznek, ezért világosnak halljuk ezt a hangot. Az alaphullámformák közül ennek van a leggazdagabb spektruma, ezért ezt a legérdemesebb szûréssel gyötörni.

 • Gain : Egy jel erősítésének vagy csökkentésének mértéke.

 • General MIDI : (GM) Egy követelmény készlet MIDI egységek számára (a hangszergyártók 1991-ben ratifikálták), amelynek célja egyfajta azonos megszólalás minden a GM logo-t viselő hangszeren. Néhány követelmény előírja a 24-es polifóniafokot és egy a 128 hangszínből álló alap hangszín készletet (és annak kiosztását) és kijelöli az egyes dobhangok elhelyezkedését a billentyűzeten.

 • General Standard : (GS) A GS formátum egy a Roland cég által kidolgozott paraméter ajánlat, a GM kibővített változata. Részletesebben szabályozza a szerkesztési funkciók, effektek és egyéb paraméterek értéktartományát és elérési módját.

 • Glissando: Gyors hajlítás egymás mellett elhelyezkedő hangok sorozatán keresztül egy skálázó passzusban. Ha két hangot nyomsz le a billentyűt miközben a glissando be van kapcsolva, akkor a két hang közötti összes hangot lejátszva növekvő v. csökkenő sorrendben egymás után. Olyan mint a portamento, csak a hangmagasság itt félhangonként változik.

 • Goldin: Super Carbon aranyszínűre festve; puha és meleg hangot ad.

 • Golyó: Más kifejezéssel Ball End. A húrvég hurokszerűen egy golyóra vagy hengerre van tekerve (akusztikus- és elektromos gitároknál, mandolin, bendzsó).

 • Gömbkarakterisztika: A gömbkarakterisztikájú mikrofonok egyenlő jelszintet és érzékenységet adnak vissza minden szögből, vagyis az összes irányból veszik a hangokat.Ebből adódóan a mikrofont nem kell iránynak megfelelően pozicionálni, ami kifejezetten előnyös csíptetős mikrofonok esetében. A hátránya, hogy nem lehet elfordítani a hangfalaktól, így gerjedékeny.

 • Grafikus editálás: Egy olyan editálási módszer, amelyben a paraméterek értékei grafikusan ábrázolva módosíthatóak (például burkológörbe alakzatok) egy számítógép képernyőjén vagy egy LCD-n.

 • Hard Disk Recording: A nem szalagos hangrögzítési eljárások számítógépre vagy erre a célra fejlesztett hardverre (Roland VS-sorozat) alapuló módja. A hang digitálisan kerül tárolásra a beépített, nagy kapacitású lemezegységen.

 • Harmonikus: Felhang. Frekvenciája az alaphangénak egész számú többszöröse.

 • Hartal: A kemény alumínium megnevezése.

 • Hertz : (Hz) Frekvencia mérési egység. Egy Hz egyenlő egy ciklus per másodperccel. Az emberi hallás frekvenciatartománya 20Hz-től 20.000Hz-ig terjed. (1.000 Hz = 1 kHz)

 • Hibrid fülmonitor: Némelyik zsebvevő (pl. Shure P2R) hibrid, ami azt jelenti, hogy képes vezetékes és vezeték nélküli rendszerekhez kapcsolódni. Tehát tetszés szerint el lehet indulni egy vezetékes rendszerrel és csak később invesztálni egy adóegységre. Illetve a szituációnak megfelelően használható mindkét módon is. Van még néhány eset, amikor a két típus kombinációja jól jöhet. Például ha a dobos kap egy vezeték nélküli kevert monitorjelet, és egy takt jelet közvetlenül rákötve a zsebegységre.

 • Hullámforma: Egy mintavételezett vagy periodikus jel, amelyet egy oszcillátor generál. Ugyanígy nevezzük az ilyen jelek számítógép képernyőn látható ábrázolását. Minden hullámforma saját és csak rá jellemző harmonikus tartalommal rendelkezik. Lásd oszcillátor.

 • Hurok: A húr vége fogantyúszerűen van kialakítva, hogy be lehessen akasztani a húrtartóba.

 • I-formátum : Zenei adat file, amely a Roland MT, KR, HP-G, AT és V-MT sorozat által használhatóak. Valamennyi ilyen típusú hangszeren készült file kompatibilis. Elsősorban az oktatásban hasznos szerzemények készültek el ebben a formában. A Visual MT (V-MT1) képes konvertálni valamennyi I-fomátumú dalt SMF formátumba.

 • Inicializálás : A hangszer (hangforrás) paramétereinek alaphelyzetbe való állítása. Ez a funkció visszaállítja az egyes adattípusokat a gyári beállításoknak megfelelően, tehát elvesznek a felhasználói beállítások.

 • Interface: Két készülék közötti összekapcsoló elem. A felhasználói felület (User Interface) az a vezérlőrendszer, amelynek segítségével a felhasználó irányít egy egységet. Két egységet, akkor mondunk "interfészeltnek", amikor működésük elektronikai úton össze van kapcsolva. Egy interface szükséges egy jel egy más fajta jellé történő átalakítására (konvertálására). Ahhoz, hogy egy számítógép segítségével MIDI jeleket lehessen kibocsátani vagy fogadni, szükség van egy MIDI interface-re, ami csatlakozhat például a számítógép egy belső slot-jába helyezhető kártyából.

 • Inzert effektek: Az effektek azon csoportja, amelyek a processzor (hangforrás), a hangszín és a többi effekt (rendszerint Chorus, Reverb, Delay) között helyezkednek el. Ha az inzert effektet bekapcsoljuk, akkor az adott hangszín már nem közvetlenül kapcsolódik a többi effekthez vagy a kimenethez. Ebben az esetben tehát a Chorus, Reverb, Delay effektekbe már az inzert effektből kijövő jel kerül be. Mivel rendszerint csak egy inzert effektprocesszor van, ezért valamennyi Part ugyanazt a Chorus, Reverb, Delay effektmennyiséget használja.

 • Karakterisztika / irányítottság: A mikrofon karakterisztikája mutatja meg, hogy a mikrofon melyik irányból érkező hangokra érzékenyebb, egyszerűbben szólva a mikrofon honnan „hallja“ a hangokat.

 • Kardioid vagy vesekarakterisztika: A kardioid mikrofonok elsősorban elölről vesznek, ezáltal kevesebb térhang jut a mikrofonba, így nem annyira gerjednek, mint a gömbkarakterisztikájúak.Ebből következik, hogy a kardioid mikrofonok jól használhatóak „hangos“ színpadokon.

 • Keverő: Olyan egység, amellyel a különböző hangjeleket összekeverhetjük. (pl. ének, gitár, billentyű)

 • Kézi adó: A kézi adó a mikrofonnyélben található, azaz két funkciót lát el egy egység. A Shure-nál egyedülálló, hogy a mikrofonfejek cserélhetőek, így mindig a felhasználásnak megfelelő mikrofon opciót választhatjuk.

 • Kiváltópont: A kiváltópontnál lévő gátlómű felelős a kalapács visszaeséséért a hang megszólaltatása után. (zongora)

 • Kondenzátor mikrofon: A kondenzátor mikrofon egy elektromosan töltött membránból és egy hátsó lapból áll, így egy hangra érzékeny kondenzátort alkotnak. Amikor a hangoktól megmozdul a membrán, a hátsó lap és a membrán közötti távolság változik, így elektromos jel keletkezik.Minden kondenzátor mikrofonhoz szükséges áram. Vagy elemekkel működnek, vagy fantom táppal, melyet általában a keverők adnak ki. A kondenzátor mikrofonok érzékenyebbek, így simább, természetesebb hangot adnak vissza, a magasabb frekvenciáknál részletgazdagabbak.

 • Krómacél: Más néven ezüstacél vagyis stainless steel – egy nemesített acélötvözet, amely viszonylag jól ellenáll a rozsda és a korrózió ellen.

 • Kvantálás: A sequencer-ek és dobgépek egyik funkciója, amely a pontatlanul bejátszott hangok egy egyenletes ritmusképletre való "pontosítására" szolgál. (A Roland Groove Quantize funkciója egy adott stílusra - pl. swing - jellemző lüktetés szerint képes módosítani a feljátszott szólamot.)

 • Layer: Szó szerint réteget, héjat jelent. A zenészek ezt a kifejezést az azonos rendszerben megszólaló hangokra használják. Pl. layer az, ha valaki egymásra rak két hangszínt, így azok egyszerre szólalnak meg. Az is layer, ha valaki felosztja a MIDI billentyûzetet két részre, alulra rak egyfajta, felülre pedig egy másik hangszínt, melyeket egyidejűleg tud elérni, azokat egyszerre v. akár külön-külön is képes megszólaltatni.

 • Lineáris frekvencia átvitel: Az összes frekvenciának (20 Hz – 20 kHz) ugyanakkora a kimeneti jele. Ez olyan szituációkban ideális, amikor a hangot a maga eredetiségében, „színezés“ nélkül szeretnénk visszaadni, mint például felvételkor.

 • Loop: Egy folyamatosan ismétlődő lejátszású részlet. Egy sequencer-ben a loop-olás egy zenei részlet folyamatos ismétlődését jelenti. Egy sampler esetében a loop-olás egy határozott hosszú minta határozatlan ideig történő kitartását teszi lehetővé.

 • Loop effekt: A keverő effekt send/return aljzataihoz csatlakoztatott effektet Loop effektnek nevezzük. A keverő egyes csatornáinak küldési szint (send level) szabályzójával állíthatjuk be az effekt mértékét. Mivel a küldési szint minden egyes sávra független, ezért például alkalmazhatunk egy áthatóbb zengetést az ének, és mondjuk egy enyhe zengetést a dobokra. Míg az Insert effekt egy bizonyos hangra vonatkozik, addig a Loop effekt az egész dalra alkalmazható.

 • Marker funkció: A Marker funkció lehetővé teszi, hogy a dalon belül, a kívánt helyeken marker (jelölő) pontokat regisztráljunk. Ezzel a funkcióval, azonnal átléphetünk egy másik pozícióra, úgy, hogy egyszerűen megadjuk egy korábban regisztrált marker számát. Ez szerkesztés közben is rendkívüli segítség lehet. Minden dalban maximum 100 marker pontot regisztrálhatunk, és a markerek 001-100-ig kerülnek számozásra, a dal elejétől kezdve. Ez azt jelenti, hogy ha két már meglévő marker közé regisztrálunk egy új markert, akkor az azt követő markerek száma felfelé tolódik el. Például, ha a kettes számú marker után regisztrálunk egy új markert, akkor a meglévő markerek a következőképpen számozódnak át.

 • Measure/Beat/Clock: A song aktuális pozíciójának meghatározása a sequencer-ben: ütem/ütés/órajel.

 • Megosztott monitorjel: A megosztott monitorjel lényege, hogy a zenekar minden tagja rendelkezik vezeték nélküli zsebvevővel, ami egyetlen adóegység jelét veszi. Ez egy költséghatékony megoldás, de mindenki ugyanolyan arányban és ugyanazt hallja.

 • Menzúra: A húr szabadon rezgő részének hosszát jelenti, a húrlábtól a felső nyeregig.

 • Merger: Egy MIDI eszköz, amely két bejövő MIDI jel egyetlen kimenetre való összegzését teszi lehetővé.

 • MIDI : A MIDI a "Musical Instrument Digital Interface" kifejezés rövidítése. Ez egy világszerte használt szabvány, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy lehetővé tegye az elektronikus zenei berendezések és számítógépek közti zenei adatok cseréjét, a hangszín választást, és egyéb vezérlés típusok végrehajtását. A MIDI kompatíbilis készülékek képesek a zenei adatok továbbítására és fogadására, még akkor is, ha különböző cégek által gyártott különböző típusokról beszélünk.

 • MIDI thru: Kétféle MIDI thru létezik. Az első, egy egyszerű hardvercsatlakozás, a legtöbb szintetizátor hátlapján található. A thru csatlakozó aljzat egyszerűen lemásol és továbbít a bemeneti csatlakozó aljzatra érkező bármilyen nemű üzenetet. A sequencer-ek egy másfajta midi thru-val rendelkeznek, amelyet Software thru-nak neveztünk. Ebben az esetben, a bemeneti aljzatra érkező MIDI információk a sequencer által lejátszott MIDI állománnyal keverődik össze és együttesen a kimeneti aljzaton (nem a thru aljzaton) jelennek meg. A soft thru funkció igen hasznos, mert lehetővé teszi, hogy a sequencer MIDI bemenetére egy mester-billentyűzetet kössünk és egy hangmodult a kimenetére, ezt követően játszhatunk a billentyűzeten és hallhatjuk a hangmodult miközben a sequencer is elküldheti üzeneteit egyenesen a hangmodulnak.

 • Mintavételezés: Egy analóg jel digitális formára való átalakítása szintjének meghatározott idő közbeni kiolvasásával (sampling).

 • Mintavételezési frekvencia: A vett minták másodpercenkénti mennyisége minta per másodpercben megadva. A mintavételezési frekvenciák általában 1 kHz-től 48 kHz-ig terjednek.

 • Minus One: Az éppen lejátszott dal (SMF) egy, általunk kiválasztott Part-jának elnémítása, így azt a szólamot magunk játszhatjuk hozzá, élőben.

 • MMC : (MIDI Machine Control) A MIDI üzenetek azon csoportja, amely távvezérlésre szolgál. Olyan utasításokat tartalmaz, mint a lejátszás kezdete, abbahagyása, folytatása. Az eszközök időzítése nagy mértékben függ ezektől az üzenetektől.

 • Modul: Egy hardver hanggenerátor, amelyhez nem tartozik billentyűzet. Egy modul lehet fizikailag különválasztott vagy egy moduláris szintetizátorba integrálva.

 • Moduláció: Az a folyamat, amely során vezérlő üzeneteket küldünk egy hangforrásba a hang karakterének megváltoztatására.

 • Modulációkar, modulációkerék : Azon eszköz (legtöbbször a billentyűzet baloldalán), amely a vibrató-effekt vezérlésére szolgál. A Roland hangszerekben a modulációkart egybeépítették a benderrel.

 • Monitorozás: A monitorozás azt jelenti, hogy halljuk magunkat, illetve a többi zenészt a színpadon. A színpadi monitorozás a 60-as évekre nyúlik vissza, amikor a progresszívabb rockbandák elkezdtek hangosabban játszani és rájöttek, hogy ha mindenki jól hallja egymást, akkor jobb lesz a produkció. Az amúgy is fokozott hangerőt a színpadon elhelyezett hangfalak is növelték.Napjainkban a fülmonitorokkal elérhető az, hogy csak azt halljuk amit mi szeretnénk, illetve hogy ezzel ne zavarjuk azt, amit mások hallanak. Ezek a rendszerek kényelmes eszközök, amikkel felválthatóak a színpadi monitorhangfalak.

 • Monofónikus: Egyszerre csak egy hang kibocsátására képes.

 • MTC : (Midi Time Code) Az MTC egy olyan eljárás, amely segítségével az SMPTE időzítés egy MIDI kábelen közvetíthető. Lásd SMPTE időzítés.

 • Multi-effekt : A multi-effekt processzor olyan berendezés, amely több különböző effektprocesszort egyesít, lehetővé téve több effekt egyidejű használatát.

 • Multifilament Fiber Core: Többszörösen font; és ezáltal extrém stabil és rugalmas nylon mag.

 • Nickel Round Wound: A húrmagot körbefonó huzal; egy nikkelréteggel bevont acélötvözet. Ez egy hosszabb élettartamot biztosít a húrnak, hiszen remekül véd rozsdásodás ellen. Játékérzetre puha, meleg hangja van és a bundokat kevésbé használja el.

 • Non-lineáris frekvencia átvitel: A non-lineáris frekvencia átvitel különböző feladatokra alkalmas. Például azoknál a mikrofonoknál, ahol a görbe 2 – 8 kHz magasságában csúcsosodik, a beszédérthetőség nő az élő fellépések alkalmával.

 • Normalizáció: Egy digitális feldolgozó funkció, mely maximalizálja az egész digitális file hangerejét olyan mértékben, amely a leghangosabb sample 100%-os kivezérléséhez szükséges.

 • Notch Filter: Épp az ellentéte a Bandpass Filternek, vagyis csak a cutoff frekvencia körüli értékeket tompítja, minden más frekvenciát békén hagy.

 • Nylon: Szintetikus polimerszál, ami viszonylag érzéketlen a nedvességre és a hőmérséklet változásokra.

 • Oszcillátor: Elektronikus hangforrás. Egy analóg szintetizátorban az oszcillátorok szabályosan ismétlődő áramingadozásokat (rezgéseket) hoznak létre, vagyis oszcillálnak. Egy digitális szintetizátor esetében egy oszcillátor tipikusan "lejátszik" egy komplex hullámformát annak értékeinek egy hullám táblából történő kiolvasásával.

 • Overdub: Meglevő sávok mellé (vagy meglevő sávokkal összekeverve) történő felvétel. Az Overdubbing lehetővé tesz "egy emberes" zenekari felvételeket, mivel több szinkronban futó szólam szekvenciálisan kerül felvételre.

 • Overdubbing: Azt a folyamatot, amelynek során egy korábban felvett performance-t hallgatunk vissza, miközben egy másik sávra egy új performance-t veszünk fel, Overdubbing-nak nevezzük. Ha minden egyes részt, mint a dob, basszus, billentyű, gitár és ének külön veszünk fel, külön sávokra, akkor utólag is állíthatjuk a hangszerek hangerő arányát és panorámáját, vagy akár ki is cserélhetünk egy nem tetsző részt.

 • Panning: Így nevezik azt a folyamatot mikor egy jel pozícióját változtatjuk v. változik a sztereo panorámában.

 • Panoráma: A hang sztereótérben való elhelyezkedése. A MIDI esetében a 0-63-ig terjedő értékek a bal oldalra, a 65-127-ig terjedő értékek a sztereótér jobb oldalára mozgatják a hangot. A 64-es érték pontosan a középnek felel meg.

 • Paraméter: Egy, a felhasználó által beállítható mennyiség, amely egy egység működésének aspektusát befolyásolja. Normális esetben egy szintetizátor egy Patch-ét alkotó paraméterek értékei kivétel nélkül megváltoztathatóak a felhasználó által, de magukat a paramétereket az operációs rendszer definiálja és azok funkciója nem megváltoztatható.

 • Patch: "Két dolog összekapcsolása, mint például több különböző modul bemeneteit és kimeneteit, rendszerint egy Patch kábellel. Az a beállításkészlet, amely a Patch-elés folyamatának eredménye az a hangzás, amelyet ez a konfiguráció létrehoz. Gyakran használják egy hangszín vagy egy memóriaterület megjelölésére, amely paramétereket tartalmaz az adott hangszín létrehozására vonatkozóan, olyan hangszereken is amelyek fizikai Patch-et nem igényelnek. "

 • Pattern: Angolul mintázat (sablon). A sequencer adott méretű, ismételhető zenei egysége.

 • PCM : (Pulse Code Modulation) Egy standard módszer analóg audió jelek digitális formára való kódolására.

 • Performance memória: A Performance memória lehetővé teszi, hogy az előlapon történő beállításokat elmentsük (a MIDI beállítások nem menthetők el a Performance memóriában, ezek általában a MIDI Set funkcióval rögzíthetők).

 • PHA II "Ivory feel" kiváltó-pontos kalapácsmechanika: A hagyományos zongoráknál alkalmazott elefántcsont és ébenfa billentyű felületek játékérzetét adja vissza a modern technológia segítségével.A fehér billentyűk két rétegűek, ami természetes megjelenést és játék érzetet biztosít, valamint ellenállóbbá teszi a billentyűket.A progresszív kalapácsmechanika (PHA II) teljesen természetes játékérzetet biztosít az akusztikus zongorák billentyűzetének súlyérzetéhez igazodva.Továbbá a billentyűk lassú lenyomásakor érezhető a kiváltás pont, ami az akusztikus koncertzongora mechanikák sajátossága.

 • PHA-III Ivory Feel billenytűzet: A legmagasabb elvárásoknak is megfelel az új PHA-III Ivory Feel kiváltópontos kalapácsmechanika. Ez a remek mechanika reprodukálja az akusztikus zongora billentyűk felületének anyagát (ében, elefántcsont), biztosítva a nagy koncertzongorák billentés-érzetét. A PHA-III kiváltópontos billentyűzetének architektúrája precízen visszaadja a hangversenyzongorák "két-lépcsős" billentésének karakterisztikáját.

 • Phaser: Ez az effekt nagyon hasonlít a Flangerre, annyi különbséggel, hogy egy bizonyos frekvencia sávon ellen fázisú visszhangot ad az eredeti jelhez. A 60-as évek közkedvelt effektje volt a pszichedelikus zenét játszó zenekaroknak.

 • Phosphor Bronze: Foszfor hozzáadásával a vörösréz-ón ötvözet, vagyis a bronz magasabb értékű lesz

 • Pitch-bend: Egy váltás egy hang magasságában, rendszerint érzékelhetetlen lépcsőzetességgel, amelyet egy pitch-bend kar vagy kerék megmozdítása vált ki. Így nevezik azt a MIDI adatot is, amely ilyen hangmagasság változást hoz létre.

 • Pitch-shift: Egy hang magasságának megváltoztatása anélkül, hogy annak hossza is megváltozna, ellentétben a pitch-transpose-zal. Némelyek ugyanazon fogalom megjelölésére használják mindkettőt.

 • Plain End: Csupasz húrvég

 • Plug-in: Egy szoftver program, amely mint egy bővítmény kapcsolódik egy nagyobb alkalmazáshoz, azt újabb képességekkel felruházva.

 • Polifonikus: Több hang egyidejű megszólaltatására képes. A legtöbb elektromos orgonán az összes hang megszólaltatható polifonikusan, egyszerre, de a szintetizátoroknak megszabnak egy felső korlátot arra vonatkozóan, hogy maximálisan hány hang polifónia áll rendelkezésre.

 • Port: "Egy adott számítógép típusra írt alkalmazás átfordítása olyan módon, hogy az egy másik számítógép típuson használható legyen. Egy speciálisan kialakított típusú elektronikus konnektor, például SCSI port, MIDI port, soros port, stb. "

 • Portamento: Állítható idejű (Portamento Time) folyamatos hangmagasság átmenet két egymás után leütött hang között.

 • Potenciométer: Eszköz, amely a rajta átmenő jel valamely paraméterét változtatja, vagy a pozíciójának megfelelő jelet küld ki.

 • Preset: Egy a gyártó által létrehozott (ún. gyári) Patch, amely a felhasználó által nem módosítható. Megjegyzés: Néhány gyártó különbséget tesz preset, program és/vagy patch között és mindegyik féle más-más típusú paramétereket foglal magába.

 • Programozható: Olyan szoftverrel ellátott hangszer, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó új hangszíneket hozzon létre paraméterek megváltoztatásával és, hogy azokat a memóriában eltárolja. Egy paramétert akkor mondunk programozhatónak, ha annak értékei patch-enként függetlenül eltárolhatóak.

 • Proximity hatás: Minden irányított mikrofonnál fellép az úgynevezett proximity hatás. Ez azt jelenti, hogy amikor a hangforrás közelebb kerül a mikrofonhoz, az több mély tartományt vesz fel, vastagabb, melegebb hangot ad vissza. A profi énekesek gyakran használják ezt az effektet. Úgy lehet kipróbálni, hogy éneklés közben a mikrofont közelebb és távolabb helyezzük a szánktól. Figyeljük a változást a hangban!

 • PSP -technológia : (precision-smooth-polish) "A húr felülete a fonás után polírozva lesz. "

 • Punch In/Out Recording: A sequencereknél vagy HDR-eknél a valósidejű felvétel egyik típusa, a felvétel a lejátszás két adott időpontja (Punch In ill. Punch Out ) között történik. Felvételkor előfordulhat, hogy hibázunk, vagy hogy valamilyen oknál fogva nem tetszik a felvett performance egy bizonyos részlete. Ilyenkor a Punch In/Out lehetővé teszi, hogy csak a megadott részt vegyük újra. A sáv lejátszása közben történő felvételre kapcsolás műveletét Punch In-nek (bekötés) nevezzük, a felvétel módról lejátszás módra kapcsolást pedig Punch Out-nak (kikötés). Más szóval ott kötünk be (Punch In), ahol az újrafelvételt meg akarjuk kezdeni, a felvétel végén pedig kikötünk (Punch Out).

 • RAD: A RAD egy rövidítés, amely a Roland Audio Device szavak kezdőbetűiből áll össze. Ez a gyűjtőfogalom foglalja össze a Roland stúdió és hangosítási területre szánt termékeit. A jövőben külön stúdió és hangosítási fejlesztőcsoport csak és kizárólag a pro-audio és PA piac igényei szerint készülő termékekkel fog foglalkozni. Így sokkal koncentráltabban tudnak odafigyelni a professzionális felhasználóknak kínált termékekre.

 • RAM : (Random Access Memory) A RAM-ot szintetizátorokban a felhasználó által megváltoztatott paraméter-beállítások, sampler esetén pedig hullámformák eltárolására használják. Egy folyamatos áramellátás (hosszú életű elem, akku) szükséges a RAM-ok számára, hogy megőrizzék tartalmukat. Ellentétben a ROM-mal.

 • Resonance: Ez egy fontos filter paraméter. Ez a cutoff frekvencia körüli szűk frekvenciasávban felerősíti a jelet. Ez az egyik legkedveltebb módja a hangok manipulálásának. Ha őrült módjára növeled ezt a paramétert, a filter önoszcillálásba kezd, és egy idő után egy viszonylag tiszta szinusz jelet fog generálni, azaz oszcillátorként fog viselkedni.

 • Reverb: Zengetés. A jelfeldolgozás, effektezés egy típusa, ami az adott hang szorosan elhelyezett elmosott ismétlődésének sorozata, amely térhatást szimulál, mint például egy koncert teremben. A zengetés azokat a frekvenciákat tartalmazza, amelyek a feldolgozott jelben szerepelnek, de nem tartalmaz visszhangot. Elég közel áll a delayhez, de mégis teljesen más(viszont egy delay pedállal is lehet zengetést produkálni). Ezek az effektek azt a hangzást produkálják, mikor egy hangforrás megszólal egy nagy és zárt térben, például egy templomban, uszodában, vagy barlangban és a falakon oda-vissza verődve rengetegszer megismétlődik egyre inkább halkabban, lecsengve. A két leggyakoribb alkalmazási módja az erősítőkben található rúgós zengető, melyek a gitárjelétől vibrálásba kezdenek és az eredeti jelhez hozzá keveredve a gyakorlatban is megvalósítják a reverb hangzást, illetve megjelentek rackben és pedálokban a digitális reverbek, melyek különböző jelfeldolgozó egységgel(DSP) szintén képesek ezt a hatást elérni.

 • Ring Modulator: A Ring Modulator képezi a bemenetére érkező két jel összegét és különbségét, de az eredeti jelekben szereplő frekvenciákat nem engedi át. Tehát a két hullámforma kombinálásával olyan felharmonikusokat produkál, amelyeket nem tartalmazott egyik hullámforma sem. Fémes hangszínek (pl. harangok) esetén jól hasznosítható.

 • ROM: (Read Only Memory) Egy adattároló, amelynek tartalma nem változtatható meg a felhasználó által. Egy hangszer operációs rendszere és bizonyos esetekben hullámformái és gyári preset-jei ROM-ban vannak eltárolva. Ellentétben a RAM-mal.

 • Rope Core: Alacsony merevségű, rugalmas acélhuzal mag.

 • Roundwound: A húrmag fonása kör átmetsző huzallal. Jelenleg a legtöbbször használt fonási mód gitárhúroknál.

 • RPS : (Real-time Phrase Sequencing) Az RPS funkció lehetővé teszi, hogy bizonyos előre rögzített Pattern-eket egyetlen billentyű leütésével szólaltassunk meg.

 • Sample: Szó szerint mintát jelent. Ez lehet akár egy bejövő jel pillanatnyi értéke, de így szokták nevezni a samplerekbe ill. hangkártyákba felvett (bedigitalizált) jelet, ami természetesen több mintát jelent.

 • Sampler: Egy olyan hangszer, amely mintákat rögzít és játszik le, általában lehetővé téve annak billentyűzetre való kiosztását és azzal a hanggal való játékot, különböző hangmagasságokon.

 • Sáv : (Track) Egy sequencer-ben található független memóriaterületek elnevezése. A szalagos magnókkal való hasonlóságból kifolyólag, a sequencer-sávok az idő folyásának megfelelően párhuzamosak és lejátszáskor szinkronban vannak egymással.

 • SCMS: Az SCMS a "Serial Copy Management System" kifejezés rövidítése. Ez egy olyan funkció, amely védi a szerzői jogot, azzal, hogy nem engedélyezi a digitális audió készülékeken (mint a DAT, vagy az MD) keresztüli digitális másolat készítést.

 • Scrub: Egy audio hullámformán történő manuális előre vagy hátra haladás egy adott pont megtalálásának és editálásának céljából.

 • SCSI : (Small Computer Systems Interface) Egy magas sebességű igen gyors kommunikációs protokoll, amely lehetővé teszi a számítógépek, sampler-ek és lemezegységek közötti kommunikációt. Kiejtése "szkázi".

 • Sequencer: Egy olyan egység, amely felvesz és visszajátszik a felhasználó által meghatározott előadási utasítás és üzenet sorozatokat, általában MIDI adatok formájában. A legtöbb sequencer lehetővé teszi az adatok editálását és lemezre való kimentését.

 • Silver Plated Copper: "Ezüsttel futtatott vörösrézhuzal. Az ezüstbevonat elektrolízissel kerül felvitelre. Legtöbbször nylon húrok magjainak körbefonásához használják (klasszikus gitárokhoz). "

 • Single-Step üzemmód: Eljárás, amely során az események (pl. hangok) egyenként és egymás után kerülnek felvételre a memóriába. Más néven step üzemmód vagy step-time. Ellentétben a valós idejű felvétellel.

 • SMPTE : Időkód. A Society of Motion Picture & Television Engineers társaság által kifejlesztett időzítési referencia jel amit film és videószalag audió szalaghoz és szoftver alapú lejátszó rendszerekhez való szinkronizálásra használnak.

 • Soros interface: Két hardver közötti összekapcsoló elem, amelyben az információt alkotó bitek egymás után kerülnek közvetítésre, több bit több adatvonalon történő szimultán továbbítása helyett. Ellentétben a párhuzamos interface-szel.

 • Spirocore: Spirális mag, egy rugalmas spirálhuzallá font húrmag.

 • Split : (Osztott billentyűzet) Egyetlen billentyűzet oly módon történő felosztása, mintha az két vagy több különböző billentyűzet lenne valójában. Minden hangtartomány a megfelelő, a többitől független jel úton továbbítódik a hangszer belső hangforrásába vagy pedig MIDI-n keresztül különböző MIDI csatornákon keresztül. Gyakorlati alkalmazása például a balkéz basszus hangon, a jobb kéz pedig zongora hangon való megszólalása.

 • SPP: Song Position Pointer (SPP) Egy olyan MIDI üzenet, amely informál egy egységet arról, hogy hány 1/16-od hang telt el a dal elejétől számítva. Egy SPP üzenetet általában egy continue utasítással egyetemben küldődik ki, a lejátszás elindítására egy dal közepén.

 • Stainless Steel: Nemesített acél, ami a normál acélnál kevésbé hajlamos oxidációra.

 • Standard MIDI File : (SMF) A Standard MIDI File egy szabványos Song-formátum, amelyet azért hoztak létre, hogy a különböző gyártók sequencer-ei által rögzített Song-ok szabványos formában legyenek elmenthetők.

 • Status byte: A MIDI-üzenet azon byte-ja, amely meghatározza az utána következő adatbyte jelentését.

 • Steel core: Teljes acélmag fényes hangzással és nagy stabilitással.

 • Step Time, Gate Time: A sequencer-eknél a Step Time a következő MIDI-esemény "távolságát", a Gate Time a billentyűleütés (lenyomva tartás) hosszát jelenti.

 • Style Converter: Egy hasznos, a kísérőautomatikás hangszerekben megtalálható funkció, amely lehetővé teszi, hogy a saját dalaink egyikén vagy egy SMF-on alapuló saját zenei stílust hozzunk létre, ezáltal élőben, az előre rögzített dal részeit (intro, verse, refrén) szabadon, az általunk meghatározott sorrendben használjuk.

 • Super Stack: Lehetővé teszi egy kisebb méretű erősítőn egy nagyobb csöves stack erősítő tömör, erőteljes hangzását.

 • SuperNATURAL : "A Roland új technológiai megoldása, amely realisztikusan adja vissza az akusztikus és elektromos hangszerek (zongora, e.piano,dob,hegedű, fa- és rézfúvós hangszerek) különböző tónusváltozásait, különböző játék technikáit, megteremtve ezzel egy minden eddiginél természetesebb hangzást.HP-302, HP-305, HP- 307, Fantom-G, RD-700GX, V-Synth GT "

 • Sustain : (hangkitartás) Egy ADSR burkológörbe harmadik vagy negyedik szegmense. A sustain szegmens akkor kezdődik amikor az attack (felfutás) és a decay (lecsengés) szegmensek lefutottak és az adott billentyű felengedéséig tart. A sustain vezérlést a burkológörbe azon szintjének meghatározására használják, amelyen a görbe maradni fog. Amíg a felfutás és lecsengés paraméterek időket jeleznek, a kitartás egy szint paraméter.

 • Sustain pedál: Egy zongora kitartó pedáljának elektronikus megfelelője. A legtöbb szintetizátor esetében a sustain pedál megállítja az aktuálisan szóló vagy sorban leütött hangok burkológörbéinek továbbfutását a sustain szegmensnél, még a billentyűk felengedését követően is.

 • System Common: A MIDI-üzenetek azon csoportja, amelyek az MIDI-rendszer egészére vonatkoznak, ilyen a Song Position Pointer, a Song Select, vagy pl. a Tune Request üzenet is.

 • Szekvencia: Egy zenei előadási parancs és információkészlet (hangok és vezérlőüzenetek), amelyek egy sequencer-ben vannak eltárolva.

 • Szuperkardioid: A szuperkardioid mikrofonok szűkebb szögben vesznek a kardioidoknál, így még kevésbé érzékenyek a külső zajokra. Mivel közvetlenül hátulról is vesznek, így rendkívül fontos a színpadi monitorok megfelelő elhelyezése.A szuperkardioid mikrofonok ideális felhasználási környezete, amikor egyetlen hangot kell erősíteni nagy hangrendszeren. A legkevésbé gerjedékeny mikrofonok.

 • THD : (Total Harmonic Distortion) Egy audióberendezés egy specifikáló paramétere, arra jellemző, hogy az adott eszköz a bemenetére érkező jelet milyen hűséggel reprodukálja a kimenetén.

 • Time Code : (időkód) Egy olyan jel, amely időbeli elhelyezkedésre vonatkozó információkat tartalmaz. Szinkronizálási referencia-jelként használják két vagy több egység (például sequencer-ek, dobgépek és szalagos magnók) összeszinkronizálásánál.

 • Titanyl: Egy speciális poliamid-keverék, nylon és titán felhasználásával. Ragyogó és nyílt, tiszta hangot eredményez.

 • Transducer: Olyan eszköz, amely energiákat tud más energiákká átalakítani. Pl. a gitár pickup-ja, a hangszóró membránja, stb.

 • Tranziens: Az átmeneti állapotokat hívjuk így. A jel azon részét, mielõtt a végleges jel kialakul, vagy elhal. Pl. ha megütsz egy zongorahangot, van egy része a hangnak ahol felerõsõdik, ez pl. egy tranziens, egy "bekapcsolási állapot". A fül számára nélkülözhetetlen ez az információ, pl egy zongora hangját fel sem ismernénk ha az elsõ pár milliszekundumos tranziens részt kivágnánk a hangból.

 • Tremolo effekt: Az amplitudó periodikus változása, melyet egy kisfrekvenciás oszcillátor (LFO) vezérel.

 • Trigger: A trigger egy olyan jel, ami eseményeket képes aktiválni. A szó is erre vonatkozik, általában események indítását szokták alatta érteni. Pl. a billentyû lenyomása vagy egy audio jel használható triggerként. Egy eseményt egy trigger indíthat el, illetve visszafele is igaz, egy eseményt lehet használni triggerként is. A leggyakoribb felhasználása a triggernek az envelope elõlrõl való elindítása.

 • Truncation: Egy hangminta manipulálásakor a hang vagdosását hívják így.

 • Túlvezérlés: Az a torzítás, mely akkor következik be, mikor a jel amplitúdója meghaladja az áramkör dinamikatartományát.

 • Tungsten: Angol kifejezés a wolfrám-ra.

 • V-link: "A Roland által kifejlesztett V-LINK (Video-link)-funkció lehetővé teszi, hogy képanyaggal is gazdagítsa a zenét. Ha V-LINK kompatibilis videó-egységet használ, vizuális hatásokkal is kifejezőbbé teheti a zenei előadást. A V-link kompatibilis eszközzel, hangszerrel MIDI kapcsolaton keresztül lehet vezérelni a video berendezést. "

 • V-LINK: Már sok kreatív művész felfedezte a különlegességét annak, ha a zenei, és vizuális élményt összekapcsolja. Ez a V-LINK használatával most még egyszerűbbé vált. Egy érdekes, új technológia az Edirol cégtől, ami lehetővé teszi a felhasználónak, hogy zenei előadásához videóhátteret kapcsoljon. A V-LINK kompatibilis eszköz használatával nemcsak elindíthatjuk klipünket, hanem közvetlenül vezérelhetjük a videó effekteket egész előadásunk alatt. Mindezt a hagyományos MIDI csatlakozón keresztül. A V-LINK funkció már számos Edirol és Roland termékben megtalálható.

 • Valósidejű: Más, általában emberi cselekvéssel egy időben zajló történés. Valósidejű felvétel esetén időzítési információk kerülnek a felvétellel együtt rögzítésre, melyek a bemenet időzítésének analizálásával keletkeznek. Valós idejű editálás esetén a paraméterváltozások azonnal hallhatóak, ahogy bekövetkeznek, anélkül, hogy szükség lenne egy új hang leütésére vagy egy számolási folyamat kivárására.

 • VCA : (Voltage-Controlled Amplifier) Egy berendezés, amely egy a vezérlőbemenetére érkező áramerősség változásra egy rajta keresztül átmenő jel erősítésének megváltoztatásával reagál. Ugyanígy nevezzük a VCA digitális megfelelőjét is.

 • VCF : (Voltage-Controlled Filter) Egy szűrő, amely frekvencia-tartománya a vezérlőbemenetére küldött áramerősség segítségével befolyásolható. Ugyanígy nevezzük a VCF digitális megfelelőjét is.

 • VCO: Ez a rövidítés a Voltage Controlled Oscillator kifejezés kezdõbetûinek összevonásából keletkezett. Feszültség vezérelt oszcillátort jelent. Ez gyakorlatilag a analóg szintézis magja. Itt keletkezik a hang, amit a többi modul módosít. A VCO szintén vezérelhetõ, pl. a vezérlõfeszültség fogja megmondani a kijövõ jel frekvenciáját (vagyis hangmagasságát, azt a hangmagasságot, amit hallani fogunk)

 • Velocity: Egy (1 és 127 között kifejezett) MIDI adatforma amely egy billentyű leütési sebességét (attack velocity) vagy felengedési sebességét (release velocity) jelöli. Megjegyzés: egy 0 velocity értékű note-on üzenet egyenlő egy note-off üzenettel.

 • Velocity érzékenység: A billentésérzékenység egy formája amely esetében a billentyűzet méri, hogy milyen sebességgel kerülnek lenyomásra a billentyűk. Ellentétben a nyomás-érzékenységgel.

 • Velocity görbe: Táblázat, amely szerint a bejövő velocity értékek más velocity értékekké alakulnak át, ezzel megváltoztatva egy billentyűzet vagy egy hangmodul játék-karakterisztikáját vagy reakcióját.

 • Vevő: A vezeték nélküli vevőegység fogja az adóegység jeleit és visszaalakítja azokat audió jellé, amely ezután kerül a gitárerősítőbe vagy a keverőbe.

 • Vezetékes fülmonitor: Ha az idő nagy részében egy helyben maradunk, (mint pl. a dobos, billentyűs vagy háttér vokalista) akkor a vezetékes fülmonitor jó megoldás lehet. Egyrészt olcsóbb, másrészt spórolhatunk a rádiófrekvenciákkal.A vezetékes fülmonitor tartozékai egy könnyű, kisméretű zsebegység és egy pár fülhallgató. A zsebegység közvetlenül a keverőre csatlakozik egy kábel segítségével. Az előadó a fülhallgatón keresztül hallja a monitorjelet.

 • Vezetéknélküli fülmonitor: A vezeték nélküli fülmonitorozásnak köszönhetően az előadó szabadon mozoghat a színpadon.A vezetékes rendszerekhez hasonlóan az előadó itt is visel egy kis egységet, a zsebvevőt. A monitorjelet viszont rádiófrekvenciák segítségével kapja meg, amihez már egy adóegység is szükséges. Ez csatlakozik kábellel a keverőhöz.

 • Vezetéknélküli rendszer: A vezetéknélküli rendszerek alapvetően két részből állnak. Egy adó- és egy vevőegységből. A hang minősége a mikrofonkapszulától függ, a vezetéknélküli rendszernek ezt nem szabad befolyásolnia.

 • Vibrato: A frekvencia periodikus változása, melyet egy kisfrekvenciás oszcillátor (LFO) vezérel.

 • Virtuál analóg : (analóg modellezés) A tradicionális analóg hangszerek hangzását, szoftveres algoritmusokkal és a DSP technológia segítségével állítja elő.

 • Virtuális: Csak szoftverben létező.

 • Virtuális "TONE WHEEL" technológia: A Hammond-típusú orgonák elektromechanikus alkatrészeik, az ún. "hangkeltő kerekek" segítségével szólalnak meg. Ezen fogaskerekek állandó mozgásban vannak, s a megfelelő billentyű megnyomásával szólal meg az adott fogaskerekek által keltett hang. A rendszer "tökéletlensége" miatt az orgonák jellegzetes hangkezdettel és a billentyű által keltett kattogó zajjal bírnak, emiatt szól olyan sajátosan "mágikus" hangzással az orgona. A Roland Virtuális ToneWheel (virtuális fogaskerék) technológiája lehetőséget ad 91 fogaskerék mozgásának szimulálására, amely messze túlmutat az eddigi mintavételezett technológiájú orgonák hangszínein. Mindehhez a Roland hozzáadta a kattogó zajok állíthatóságát és a COSM alapú Rotary (Leslie) effekt szimulációt.

 • Virtuális sáv : Minden sáv nyolc virtuális sávot tartalmaz, és ezek közül egyet választhat ki felvételre, vagy lejátszásra. Más szóval összesen 8 x 8 = 64 sávra vehet fel, és ezek közül nyolcat választhat ki a lejátszásra. Az egyes sávokat felépítő virtuális sávokat V-sávoknak nevezzük.

 • Vocal Designer: "A ""Vocal Designer"" emberi hang modellezés technológia a hagyományos vocoder továbbfejlesztése, ami egy forradalmi lépés az emberi hang pontos szintetizálása felé. A hagyományos vocoder inkább robotszerű hangzásához képest az így létrejövő hang sokkal természetesebb és valósághűbb. "

 • Vocoder: Az emberi beszéd különböző modulációira alkalmas berendezés.

 • Voice: Egy szintetizátor áramköreinek egy része, amely egy hang kibocsátására képes. Egy szintetizátor polifóniafokát az határozza meg, hogy hány voice-szal rendelkezik.

 • WAV: A Windows audió állomány-formátuma.

 • Wire-Core: Spirál formájú húrmag.

 • Zero Crossing: Magyarul nullátmenet. Az a pont, amikor az egymást követõ minták elõjelet váltanak, és átmennek nullán. Célszerû a mintákat úgy vágni és loopolni, hogy a pontok erre a helyre kerüljenek, így biztos hogy a jel folyamatos marad, és nem fog kattogni.

 • Zsebadó: A fej-, csíptetős- és hangszermikrofonokat, valamint a gitárkábeleket zsebadóval tudjuk vezeték nélkülivé tenni. Ezeket a vékony, könnyű zsebadókat könnyedén rácsíptethetjük a ruhánkra vagy a gitárpántra.

 • Zsebvevő: Vékony, csíptethető egység, amely veszi a hangokat és szabályzási lehetőségeket is nyújt.